Nasze usługi

  • Będziemy Cię reprezentować w funkcji upoważnionego przedstawiciela zgodnie z § 27 ust. 18 ustawy o odpadach
  • Przejmiemy odpowiedzialność za Twój obowiązek wywiązania się ze zobowiązań wynikających z § 27 ust. 20 ustawy o odpadach
  • Dopilnujemy, aby spełnione zostały obowiązki w zakresie ewidencji i zgłaszania względem OOP oraz organów administracji państwowej odpowiedzialnych za zarządzanie odpadami
  • Poinformujemy Cię o zmianach w zakresie prawa odpadowego
  • Wywiążemy się ze wszystkich obowiązków wynikających z legislatywy Republiki Słowackiej