O nas

office-recyclingSpółka EuLC, Sp. z o. o. oferuje doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.
W ramach swojej działalności oferujemy usługi upoważnionego przedstawiciela zgodnie z § 27 ust. 18 ustawy nr 79/2015 o odpadach oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.

Kim jest upoważniony przedstawiciel?
Od 01.01.2016r. W życie wchodzi nowa ustawa nr 79/2015 o odpadach oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. Ustawa o odpadach opiera się o tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Producenci materiałów opakowaniowych i nieopakowaniowych, urządzeń elektrycznych, baterii i akumulatorów, pojazdów lub opon będą odpowiadać za finansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miastach i gminach.
Większość producentów może wywiązać się ze swoich zobowiązań poprzez zawarcie umowy z tzw. Organizacją Odpowiedzialności Producentów (OOP). Powyższe nie dotyczy producentów, którzy nie mają siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Słowackiej. Producenci spoza terenu Republiki Słowackiej mają obowiązek upoważnić do wywiązania się z tych zobowiązań tzw. upoważnionego przedstawiciela. Upoważniony przedstawiciel to osoba prawna lub fizyczna – przedsiębiorca z siedzibą przedsiębiorstwa lub miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RS.
Na podstawie upoważnienia upoważniony przedstawiciel odpowiada za wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań producenta, który nie ma siedziby w RS a przy tym działa w imieniu własnym.