Naše služby

  • Zabezpečíme Vám zastupovanie vo funkcii splnomocneného zástupcu podľa § 27 ods. 18 zákona o odpadoch
  • Preberieme zodpovednosť za plnenie Vašich povinností podľa § 27 ods. 20 zákona o odpadoch
  • Splníme evidenčné a ohlasovacie povinnosti voči OZV a štátnej správe odpadového hospodárstva
  • Informujeme Vás o zmenách a novinkách v oblasti odpadovej legislatívy
  • Pokryjeme všetky povinnosti vyplývajúce z odpadovej legislatívy Slovenskej republiky