Leggyakoribb kérdések

1. Hogyan fogalmazza meg a törvény a meghatalmazott képviselőt?

27. § (18) bekezdés: A meghatározott termék gyártója, amelynek székhelye vagy telephelye a Szlovák Köztársaságban van, a jelen törvény által meghatározott kötelességek teljesítésére meghatalmazás útján, a (19) bekezdés értelmében, egy meghatalmazott képviselőt jelölhet ki, aki egy jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó, és székhelye vagy telephelye a Szlovák Köztársaságban van.

27. § (19) bekezdés: A meghatalmazást írásban kell adni és olyan terjedelemben, amely biztosítja a meghatalmazott képviselő számára a belépést a meghatározott termék gyártójának valamennyi olyan jogába és kötelességébe, amely számára ebből a törvényből adódik. A meghatalmazás legalább egy éves időszakra kerül megadásra.

27. § (20) bekezdés: A meghatalmazás alapján a (19) bekezdés alapján a jelen törvény értelmében a meghatalmazott képviselő, aki eközben a saját nevében jár el, felel a meghatározott termék gyártója valamennyi kötelességének teljesítéséért.

2. Mi a meghatározott termék és ki a meghatározott termék gyártója?

(1) A meghatározott termék egy olyan termék, amely a jelen törvény másodiktól egészen a harmadikig terjedő fejezetében tárgyalt termékcsoportba tartozik, és amelyre a bővített gyártói felelősség vonatkozik.

(2) A meghatározott termék gyártója alatt villamos berendezések gyártóját (32. §), elemek és akkumulátorok gyártóját (42. §), csomagolóanyagok gyártóját (52. §), gépjárműgyártót (60. §), gumiabroncsgyártót (69. §) és nem csomagolóanyagok gyártóját (73. §) értjük.

3. Mi a bővített gyártói felelősség?

(3) A bővített gyártói felelősség a meghatározott termék gyártója felelősségeinek összességét jelenti, amelyek a törvény ezen részében vagy egy külön jogszabályban vannak meghatározva, amely vonatkozik a termékre annak valamennyi fázisában az életciklusa során, amelynek célja megakadályozni a hulladék képződését a meghatározott termékből (a továbbiakban csak „meghatározott hulladékáram“), és annak újonnani felhasználásának megerősítése, annak újrahasznosítása vagy a jelen hulladékáram más célra történő hasznosítása.
A bővített gyártói felelősség tartalmát a meghatározott termék anyagi összetételének vagy szerkezetének bebiztosítására vonatkozó meghatározott követelmények alkotják, továbbá a tájékoztatás annak összetételéről és a meghatározott hulladékáram kezeléséről, valamint a meghatározott hulladékáram kezelésének bebiztosítására és a fent említett tevékenységek pénzügyi fedezetének bebiztosítására vonatkozó követelmények.

4. Milyen kötelességei vannak a meghatározott termék gyártójának?

(4) A meghatározott termék gyártója köteles

a) regisztrálni a Meghatározott Termék Gyártói Regiszterében, és bejelenteni a regisztrációs adatok módosulását,

b) meghatározni egy meghatalmazott képviselőt a 28. § (18) – (20) bekezdése értelmében, ha a (18) bekezdésben feltüntetett meghatározott termék gyártója

c) bebiztosítani a meghatározott termék anyagi összetételét, annak szerkezetét és megjelölését a törvény ezen részének külön cikke alapján, amennyiben a törvény előírja számára ezt a kötelességet,

d) teljesíteni a tájékoztatási kötelességet a nyilvánossággal szemben és a meghatározott hulladékáram feldolgozójával szemben a törvény ezen részének külön cikkével összhangban,

e) 3. sz. Mellékletben meghatározott célok teljesítésének bebiztosítása

f) bebiztosítani a meghatározott hulladékáram kezelését a törvény ezen részének külön cikkében meghatározott terjedelemben és módon,

g) bebiztosítani a meghatározott hulladékáram hasznosítását és újrahasznosítását legalább a kötelező érvényű célok és a hasznosítási és újrahasznosítási limitek összegében, amelyek a 3. sz. Mellékletben vannak meghatározva a meghatározott hulladékáramra vonatkozóan,

h) nyilvántartást vezetni és megőrizni, és a minisztériumnak jelenteni az adatokat a nyilvántartásból a meghatározott terjedelemben, és megőrizni a bejelentett adatokat,

i) tájékoztatási kötelességet teljesíteni a meghatározott termék végső felhasználóival szemben összhangban a törvény ezen részének külön cikkével és a meghatározott módon [105. § (3) bekezdés I) pont],

j) kiszámítani a saját gyűjtési részesedését és piaci részesedését összhangban a törvény ezen részének külön cikkével, azon adatok alapján, amelyeket a minisztérium tesz közzé a honlapján április 30-ig,

k) bebiztosítani a települési hulladék összegyűjtött részének különálló átvételét teljes mennyiségben a meghatározott hulladékáramba a községből, amelyben felel a meghatározott hulladékáramért; az e) és g) pontok rendelkezéseit ez nem érinti.

(5) A meghatározott termék gyártója viseli a meghatározott hulladékáramba tartozó külön összegyűjtött hulladék gyűjtésével, szállításával, újonnani felhasználásra történő előkészítésével, hasznosításával, újrahasznosításával, feldolgozásával és ártalmatlanításával kapcsolatos valamennyi pénzügyi költséget, kivéve, ha ezeket a kötelességeket a 37. § (3) bekezdése, 48. § (3) bekezdése, 56. § (8) bekezdése, 71. § (2) bekezdése és 73. § (10) bekezdése szerinti személy teljesíti.
Ha a fent nevezett kötelesség a hulladékgyűjtésre vagy hulladék-hasznosításra jogosult személy költségeinek megtérítésével történik, az ilyen térítés mértéke csökken a jelen személy árbevételével, amelyet a meghatározott hulladékáram kezeléséért fizetnek neki.
Nem tekintendő pénzügyi költségnek az első mondat szerint a meghatározott termék gyártója által viselt olyan kiadás, amely hulladékgyűjtő vagy hulladék-hasznosító létesítmény megépítésére vagy felépítésére kerül fordításra, beleértve a mobilis berendezéseket is, valamint a fent említett tevékenységek végrehajtásához szükséges technika és technológia költségei; ez nem érinti a 81. § (4) bekezdésének rendelkezését.

5. Mi a gyártói felelősség szervezete?

(1) A gyártói felelősség szervezete egy olyan jogi személy, amelynek székhelye a Szlovák Köztársaságban van, és kizárólag olyan meghatározott termékek gyártói által került megalapításra, azok tulajdonában van és azok üzemeltetik is, amelyek székhelye valamelyik tagállamban található.
A gyártói felelősség szervezete – a kiadott engedéllyel összhangban – a meghatározott kötelességek teljesítéséről szóló szerződés alapján bebiztosítja a képviselt meghatározott termék gyártók kötelességeinek teljesítését.
A gyártói felelősség szervezetének célja nem a nyereség elérése.